El baptisme

Que es el Baptisme?

El baptisme és l’acte d’identificació amb el missatge de l’Evangeli i la persona del Salvador. Mitjançant el baptisme s’atesta públicament seguir la fe de Crist Jesús confessant-li com Salvador i Senyor de les nostres vides. La forma de baptisme practicada a la primera església cristiana va ser la immersió en aigua i de persones adultes plenament conscients del significat de l’aquest acte (Fets dels Apòstols. 2:41; 8:12; 8:36-38; 9:18; 10:47-48; 16:33). La paraula grega de la qual deriva la nostra paraula baptisme vol dir ¨submergir, capbussar-se¨. Les Escriptures fan referència al baptisme com el símbol de la mort a la vella vida, la sepultura del vell home i les seves obres, per ressuscitar a la nova vida en Crist Jesús (Romans 6:3-4; Colossencs 2:12). S’efectua en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant (Mateu.28:19).

El bautismo es el acto de identificación con el mensaje del Evangelio y la persona del Salvador. Mediante el bautismo se testifica públicamente seguir la fe de Cristo Jesús confesándole como Salvador y Señor de nuestras vidas.

La forma de bautismo practicada en la primera iglesia cristiana fue la inmersión en agua y de personas adultas plenamente conscientes del significado del este acto (Hch. 2:41; 8:12; 8:36-38; 9:18; 10:47-48; 16:33). La palabra griega de la cual deriva nuestra palabra bautismo quiere decir ¨sumergir, zambullirse¨. Las Escrituras hacen referencia al bautismo como el símbolo de la muerte a la vieja vida, la sepultura del viejo hombre y sus obras, para resucitar a la nueva vida en Cristo Jesús (Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12). Se efectúa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mt.28:19).

Eva Gomez:

Vaig entendre l’amor del Senyor escoltant l’historia del “fill pròdig” al campament d’església y al tornar del campament vaig acceptar a Crist a la meva vida. ELL li ha donat un sentit a la meva vida i a la meva família, em dona tranquil·litat i esperança i m’ha tret la soledat.

Andrea Orero:

Jo coneixia de Déu però no havia entès mai què havia fet Ell per a mi. Quan vaig assistir al bateig del Daniel, l’Oriol, el Gabriel, la Noemí i l’Eunice va ser quan realment vaig començar a preguntar-me si necessitava de Déu. Passats dos mesos vaig acceptar a Jesús com al meu salvador i a partir d’aquell dia la meva vida s’ha anat transformant dia a dia, decisió a decisió. Puc dir que els meus objectius s’han re calculat i ara tinc un propòsit de vida clar i segur. Romans 8:38-39 és el meu verset en el qual baso la meva salvació.

Efraïm Lopez:

Tot i que vaig néixer en una família cristiana, vaig arribar a un punt en el qual vaig decidir experimentar la meva pròpia vida sense que ningú em digués que havia de fer, provocant així la ruptura amb l’església. Vaig submergir-me dins de món de la festa i tot el que l’envolta, fins que va arribar un moment en el qual vaig tocar fons. Finalment vaig haver de vèncer el meu orgull, i Déu em va permetre tornar als seus camins. Després de tot el que he passat, ara puc dir que he trobat la verdadera fe en Jesús i puc dir amb total sinceritat, que crec en el Senyor. com el salvador de la meva vida.

andrea efraïm eva